Restrukturyzacja zadłużenia

Usługa skierowana jest do zadłużonych przedsiębiorstw, których trudna sytuacja finansowa wynika z nieefektywnego zarządzania finansami oraz z trudności w odzyskiwaniu należności od własnych dłużników.

Z usługi mogą skorzystać również dłużnicy,, którzy mają wielu wierzycieli lub posiadają zróżnicowanąstrukturę wierzytelności. W ramach restrukturyzacji analizujemy formę zadłużenia i możliwość poprawy płynności finansowej, a także proponujemy wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zarządzania obecnym zadłużeniem. Objęci restrukturyzacją zadłużenia Klienci korzystają między innymi z następujących działań i usług:

  • działań polubownych,
  • działań poprawiających płynność finansową,
  • działań prawnychKonsolidacja zadłużenia,
  • analizy prawnej i ekonomicznej zadłużenia,
  1. opracowujemy plan restrukturyzacyjny,
  2. podpisujemy ugody celem spłat ratalnych,
  3. kompletujemy dokumentacje do ewentualnego postępowania układowego,
  4. wskazany przez nas profesjonalny pełnomocnik procesowy obsługuje postępowanie układowe bądź reprezentuje pozwanego przed sądem.