Ściąganie należności
Gliwice

Nasza firma istnieje na rynku od 1996 roku. Specjalizuje się w ściąganiu i odzyskiwaniu należności oraz wywiadzie gospodarczym i restrukturyzacji zadłużeń. Zawsze staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów i w zależności od ich oczekiwań dobieramy odpowiednio metody działania tak, aby z jednej strony zachować właściwe relacje biznesowe naszego Klienta z jego Klientami z drugiej strony skutecznie odzyskać należności.

Działania polubowno – przedsądowe:

 • ostateczne wezwanie do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem(dłużnikami),
 • zawarcie ewentualnej ugody celem dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • kontrola terminowości spłat w myśl treści w/w ugody.

Postępowanie procesowe przez osoby uprawnione:

kompleksowe zastępstwo prawne na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego nam przez naszego Klienta:

 • skompletowanie dokumentacji,
 • wystosowanie pozwu,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym (z możliwością przejęcia prowadzonej już w sądzie sprawy),
 • uzyskanie tytułu wykonawczego.

egzekucja komornicza:

 • przygotowanie i złożenie właściwemu organowi wniosku egzekucyjnego,
 • nadzorowanie czynności komorniczych ( harmonijna i ścisła współpraca z Rewirem Komorniczym - w myśl polskiego prawa komornik ma obowiązek zająć majątek, ale nie ma obowiązku go szukać),
 • ustalenie terminów licytacji, pośrednictwo w sprzedaży zajętego majątku

Współpracujemy z wybrany i sprawdzonymi przez nas Rewirami Komorniczymi, z którymi wypracowaliśmy skuteczne metody windykacji.

Masz pytanie? Zadzwoń!
(32) 339 06 00