Windykacja wierzytelności - Gliwice

Nasza firma istnieje na rynku od 1996 roku. Specjalizuje się w ściąganiu i odzyskiwaniu należności oraz wywiadzie gospodarczym i restrukturyzacji zadłużeń.

Zawsze staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów i w zależności od ich oczekiwań dobieramy odpowiednio metody działania tak, aby z jednej strony zachować właściwe relacje biznesowe naszego Klienta z jego Klientami z drugiej strony skutecznie odzyskać należności.

Działania polubowno przedsądowe:

 1. ostateczne wezwanie do zapłaty,
 2. prowadzenie negocjacji z dłużnikiem(dłużnikami),
 3. zawarcie ewentualnej ugody celem dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 4. kontrola terminowości spłat w myśl treści w/w ugody.

Postępowanie procesowe przez osoby uprawnione:

 1. kompleksowe zastępstwo prawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przez naszego Klienta:
  • skompletowanie dokumentacji,
  • wystosowanie pozwu,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym (z możliwością przejęcia prowadzonej już w sądzie sprawy),
  • uzyskanie tytułu wykonawczego.
 1. egzekucja komornicza:
  • przygotowanie i złożenie właściwemu organowi wniosku egzekucyjnego,
  • nadzorowanie czynności komorniczych ( harmonijna i ścisła współpraca z Rewirem Komorniczym - w myśl polskiego prawa komornik ma obowiązek zająć majątek, ale nie ma obowiązku go szukać),
  • ustalenie terminów licytacji, pośrednictwo w sprzedaży zajętego majątku

Współpracujemy z wybrany i sprawdzonymi przez nas Rewirami Komorniczymi,
z którymi wypracowaliśmy skuteczne metody windykacji.

Proces windykacji

Proces windykacji jest skomplikowany i wieloetapowy, a jego główny cel polega na odzyskaniu należności od dłużników. Początkowy krok stanowi dokładna analiza i weryfikacja dokumentacji związanej z zadłużeniem. Na tym etapie przeglądamy umowy, faktury, zobowiązania oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą być istotne dla sprawy, aby ocenić stan faktyczny, a także prawnie zabezpieczyć pozycję wierzyciela.

Następnie, proces przechodzi do fazy polubownej, która ma na celu rozwiązanie sprawy bez konieczności angażowania sądu. Wtedy kluczową rolę odgrywają negocjacje z dłużnikiem, podczas których staramy się osiągnąć porozumienie dotyczące warunków spłaty zadłużenia. Celem jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. To z kolei umożliwi dłużnikowi wywiązanie się ze swoich zobowiązań bez nadmiernego obciążenia, a wierzycielowi odzyskanie należnych mu środków.

Jeśli podejście polubowne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, proces windykacji należności przenosi się na drogę sądową. W tej fazie przedmiotem działań jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i złożenie pozwu, a następnie reprezentowanie klienta w postępowaniu. Cel tych działań polega na uzyskaniu wyroku sądowego, który stanie się podstawą do wszczęcia procedury egzekucyjnej.

Specjalista ds. windykacji

Specjalista ds. windykacji to kluczowa postać w procesie odzyskiwania należności, która łączy w sobie szeroką gamę kompetencji z różnych dziedzin. Na jego codzienne obowiązki składają się różnorodne zadania, począwszy od analizy dokumentacji związanej z długiem, poprzez prowadzenie skutecznych negocjacji z dłużnikami, aż do reprezentowania interesów klienta na drodze sądowej. Dzięki głębokiej wiedzy z zakresu prawa, finansów i psychologii specjaliści do spraw windykacji należności w stanie ocenić sytuację zadłużenia oraz wybrać najodpowiedniejszą strategię działania.

W swojej pracy stosujemy różnorodne metody komunikacji, aby nawiązać kontakt z dłużnikami i znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla obu stron. Umiejętności negocjacyjne są tu kluczowe, ponieważ często pozwalają na uniknięcie długotrwałych, a zarazem kosztownych postępowań sądowych. Dobry profesjonalista zajmujący się windykacją długu musi wykazać się również znajomością przepisów prawa dotyczących całego procesu, aby skutecznie dochodzić roszczeń na drodze sądowej, jeśli będzie to konieczne.

Oprócz aspektów prawnych i negocjacyjnych praca specjalisty ds. windykacji wymaga również wysokiej kultury osobistej, empatii czy zdolności do budowania relacji. Dzięki tym umiejętnościom jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć sytuację dłużnika oraz doprowadzić do polubownego rozwiązania problemu. To z kolei często skraca proces ściągania długów i pozwala na utrzymanie dobrych stosunków biznesowych między stronami.

Ściąganie długów - profesjonalna pomoc

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalną pomoc na każdym etapie windykacji długu. Rozpoczynając od dokładnej analizy przypadku, przez negocjacje z dłużnikami, aż po reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do analizy danych i monitoringu płatności jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać procesem odzyskiwania należności, minimalizując tym samym ryzyko przyszłych zastojów płatniczych. Zgromadzona wiedza oraz doświadczenie pozwalają na skuteczne działanie nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach dotyczących ściągania długów. Współpraca z naszą firmą to gwarancja profesjonalizmu i dyskrecji na każdym etapie procesu windykacyjnego.