Windykacja wierzytelności - Gliwice

Nasza firma istnieje na rynku od 1996 roku. Specjalizuje się w ściąganiu i odzyskiwaniu należności oraz wywiadzie gospodarczym i restrukturyzacji zadłużeń.

Zawsze staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów i w zależności od ich oczekiwań dobieramy odpowiednio metody działania tak, aby z jednej strony zachować właściwe relacje biznesowe naszego Klienta z jego Klientami z drugiej strony skutecznie odzyskać należności.

Działania polubowno przedsądowe:

 1. ostateczne wezwanie do zapłaty,
 2. prowadzenie negocjacji z dłużnikiem(dłużnikami),
 3. zawarcie ewentualnej ugody celem dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 4. kontrola terminowości spłat w myśl treści w/w ugody.

Postępowanie procesowe przez osoby uprawnione:

 1. kompleksowe zastępstwo prawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przez naszego Klienta:
  • skompletowanie dokumentacji,
  • wystosowanie pozwu,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym (z możliwością przejęcia prowadzonej już w sądzie sprawy),
  • uzyskanie tytułu wykonawczego.
 1. egzekucja komornicza:
  • przygotowanie i złożenie właściwemu organowi wniosku egzekucyjnego,
  • nadzorowanie czynności komorniczych ( harmonijna i ścisła współpraca z Rewirem Komorniczym - w myśl polskiego prawa komornik ma obowiązek zająć majątek, ale nie ma obowiązku go szukać),
  • ustalenie terminów licytacji, pośrednictwo w sprzedaży zajętego majątku

Współpracujemy z wybrany i sprawdzonymi przez nas Rewirami Komorniczymi,
z którymi wypracowaliśmy skuteczne metody windykacji.