Wywiad gospodarczy - Gliwice

Oferujemy szeroki zakres usług od czynności weryfikacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o ogólnie dostępne informacje, potwierdzenie sytuacji prawnej i finansowej obecnego bądź przyszłego kontrahenta.

Czynności z zakresu wywiadu gospodarczego
w zależności od ustaleń obejmuje między innymi weryfikację:

  • danych przedstawionych w rejestrach działalności gospodarczej,
  • siedziby,
  • miejsca prowadzenia działalności, (danych teleadresowych),
  • rodzaju i zakresu działalności,
  • stanu majątkowego i kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Weryfikację przedsiębiorcy w zakresie:

  • prowadzonych postępowań upadłościowych, niewypłacalnych i nierzetelnych zobowiązań,
  • karalności osób prowadzących działalność, kadry zarządzającej, rejestru zastawów.

Zgromadzenia i weryfikację informacji na temat powiązań przedsiębiorcy:
powiązań kapitałowych (weryfikacja spółek zależnych), powiązań osobowych kadry zarządzającej z innymi podmiotami.